TRENUTNA RANG LISTA

RB Ime i prezime Učešće

ukupno

bodova

1 Edin Hurić 10 od 15 978
2 Mirzet Halilović 6 od 15 592
3 Adnan Bajić 6 od 15 554
4 Adnan Hadzić 4 od 15 382
5 Vedrana Ajanović 6 od 15 364
6 Amar Krilić 3 od 15 286
7 Anela Muhtarević 3 od 15 282
8 Mubina Mehmedović 5 od 15 276
9 Armin Hadžić 2 od 15 196
10 Arnel Softić 2 od 15 194
11 Dalibor Bradvić 2 od 15 178
12 Damir Tursić 2 od 15 176
13 Deni Stanković 1 od 15 96
14 Evel Imamović 1 od 15 96
15 Mirza Hodzić 1 od 15 94
16 Nermin Klapić 2 od 15 94
17 Jasmina Hodzić 2 od 15 92
18 Rusmir Jasarević 1 od 15 90
19 Amar Kalajlić 1 od 15 86
20 Haris Memisević 1 od 15 86

 

 1. kolo tuzlanske trail lige

ODRŽANO: 23.07.2017. u 08:00 sati

 Naziv staze: Klupa & Osmica

 Dužina staze: 21km

 Visinska razlika: 950m

Trasa:

Pecara 2 - Dedino Brdo - Gradovrh - raskrsnica Tetima - Šarampov Vrh - Martinovići -Dulerka - Brkani  i nazad

Rb. Ime i  prezime ukupno vrijeme  bod
1 Mirzet Halilović 2:50:59 100
2 Edin Hurić 2:59:47 98
3 Adnan Hadzić 2:59:59 96
4 Mirza Hodzić 3:16:22 94
5 Jasmina Hodzić 3:16:22 92
6 Dalibor Bradvić 3:16:22 90
7 Adnan Bajić 3:23:18 88
8 Haris Memisević 3:23:28 86
10 Nermin Klapić DNF 0
11 Alen Karić DNF 0
12 Vedrana Ajanović DNF 0
13 Mubina Mehmedović DNF 0
14 Suad Suljić DNF 0
       
       

1. kolo tuzlanske trail lige

Download gpx

Download GPX Viever za pregled mapa (garmin i google earth) u offline modu na telefonu

 

 

 2. kolo tuzlanske trail lige

ODRŽANO: 30.07.2017. u 08:00 sati

 Naziv staze: Dokanj-Lovački dom

 Dužina staze: 15km

 Visinska razlika: 400m

Trasa:

Dokanj (izvor vode) - Magistralni put za Čelić - Lovački dom na staroj Majevici i istom stazom nazad

Rb. Ime i  prezime ukupno vrijeme  bodovi
1 Mladen Nedić 1:08:30 100
2 Mirzet Halilović 1:29:36 98
3 Deni Stanković 1:34:35 96
4 Edin Dizdarević 1:39:00 94
5 Bahajia Halilović DNF 0
6 Tarik Halilović DNF 0
7 Malik Halilović DNF 0
8 Hendrik Halilović DNF 0
       
       
       
       
       
       
       

2. kolo tuzlanske trail lige

Download gpx

Download GPX Viever za pregled mapa (garmin i google earth) u offline modu na telefonu

 

 

3. kolo tuzlanske trail lige

ODRŽANO: 06.08.2017. u 08:00 sati

 Naziv staze: Vršani

 Dužina staze: 17.5km

 Visinska razlika: 610m

Trasa:

Željezni most u Slavinovićima - Vršani - Ilinčica i nazad

Rb. Ime i  prezime ukupno vrijeme  bodovi
1 Arnel Softić 1:47:44 100
2 Mirzet Halilović 1:53:31 98
3 Evel Imamović 1:54:05 96
4 Nermin Klapić 2:02:50 94
5 Adnan Bajić 2:08:50 92
6 Anela Muhtarević 2:19:46 90
7 Dalibor Bradvić 2:19:46 88
8 Amar Kalajlić 2:47:39 86
9 Vedrana Ajanović 4:01:04 84
10 Damir Tursić 4:01:04 82
       
       
       
       
       

3. kolo tuzlanske trail lige

Download gpx

Download GPX Viever za pregled mapa (garmin i google earth) u offline modu na telefonu

 

 

 4. kolo tuzlanske trail lige

ODRŽANO: 13.08.2017. u 20:00 sati

 Naziv staze: Klupa (noćna utrka)

 Dužina staze: 13km

 Visinska razlika: 650m

Trasa:

Pecara 2 - Dedino Brdo - Gradovrh - raskrsnica Tetima - Svojtina i nazad

Rb. Ime i  prezime ukupno vrijeme  bodovi
1 Mirzet Halilović 1:31:42 100
2 Amar Krilić 1:42:10 98
3 Adnan Bajić 1:42:19 96
4 Anela Muhtarević 1:43:04 94
5 Adnan Hadžić 1:43:04 92
6 Almir Terzić DNF 0
7 Malik Halilović DNF 0
8 Arnela Delmanović DNF 0
       
       
       
       
       
       
       

4. kolo tuzlanske trail lige

Download gpx

Download GPX Viever za pregled mapa (garmin i google earth) u offline modu na telefonu

 

 

 5. kolo tuzlanske trail lige

ODRŽANO: 20.08.2017. u 12:00 sati

 Naziv staze: 120mins Ilinčica Hill Repeats

 Dužina staze: 2km

 Trajanje: 120min /  Visinska razlika: 180m

 Bodovanje: broj ponavljenih uspona za 120 min.

Trasa:

Raskrsnice Dom penzionera do kafane na Ilinčici i nazad (broj ponovljenih uspona)

Rb.

Ime i  prezime

ukupno vrijeme 

bodovi

1

Mladen Nedić

1:35:00 (5)

100

2

Mirzet Halilović

1:47:00  (5)

98

3

Amar Krilić

1:50:00  (5)

96

4

Adnan Bajić

1:55:00  (5)

94

5

Vedrana Ajanović

1:34:00  (3)

92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
       
       
       
       
       

5. kolo tuzlanske trail lige

 

 

 

 

 6. kolo tuzlanske trail lige

ODRŽANO: 27.08.2017. u 08:00 sati

 Naziv staze: Klupa-Dokanj

 Dužina staze: 20km

 Visinska razlika: 850m

Trasa:

Pecara 2 - Dedino Brdo - Gradovrh - raskrsnica Tetima - Jurišići - Brkani - Dokanj (crkva) i nazad

Rb.

Ime i  prezime

ukupno vrijeme 

bodovi

1

Armin Hadžić

2:16:40

100

2

Mirzet Halilović

2:17:04

98

3

Edin Hurić

2:30:00

96

4

Arnel Softić

2:36:00

94

5 Amar Krilić 2:40:00 92

6

Adnan Bajić

2:43:35

90

7

Damir Sejdin

DNF

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
       
       
       
       
       

6. kolo tuzlanske trail lige

Download gpx

Download kml (google earth mapa)

Download GPX Viever za pregled mapa (garmin i google earth) u offline modu na telefonu

 

7. kolo tuzlanske trail lige

ODRŽANO: 03.09.2017. u 08:00 sati

 Naziv staze: Crno Blato

 Dužina staze: 16km

 Visinska razlika: 650m

Trasa:

Gradina parking-Kozlovac-Crno Blato-raskrsnica Tetima-povratak stazom "Klupa" - Gradina parking

Rb.

Ime i  prezime

ukupno vrijeme 

bodovi

1

Edin Hurić

1:43:10

100

2

Anela Muhtarević

1:43:35

98

3

Armin Hadžić

1:55:00

96

4

Adnan Bajić

2:00:00

94

5 Edin Dizdarević 2:05:07 92
       
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
       
       
       
       
       

7. kolo tuzlanske trail lige

Download gpx

Download kmz (google earth mapa)

Download GPX Viever za pregled mapa (garmin i google earth) u offline modu na telefonu

 

8. kolo tuzlanske trail lige

ODRŽANO: 10.09.2017. u 08:00 sati

 Naziv staze: Lovački dom Stara Majevica

 Dužina staze: 33km  ;   Visinska razlika: 1250m

Trasa:

Pecara 2-Dedino Brdo-Gradovrh-raskrsnica Tetima-Jurišići-Dokanj-Lovački dom i nazad

Rb.

Ime i  prezime

ukupno vrijeme 

bodovi

1

Mladen Nedić

3:39:34

100

2

Edin Hurić

3:43:00

98

3

Vedrana Ajanović

 6:10:39

96

4

Mubina Mehmedović

 6:10:43

94

       
       
       

 

 

 

 

 

 

 

 

       
       

8. kolo tuzlanske trail lige

 

 

 

 

Download kmz (google earth mapa)

Download GPX Viever za pregled mapa (garmin i google earth) u offline modu na telefonu

 

 

9. kolo tuzlanske trail lige

ODRŽANO: 17.09.2017. u 08:00 sati

 Naziv staze: Grabovica

 Dužina staze: 19km

 Visinska razlika: 800m

Trasa:

Pecara 2-Dedino Brdo-Gradovrh-G.Grabovica-Kosci- raskrsnica Tetima-povratak preko staze "Klupa"

Rb.

Ime i  prezime

ukupno vrijeme 

bodovi

1

Edin Hurić

2:13:00

100

2

Mladen Nedić

2:16:00

98

3

Edin Dizdarević

2:36:00

96

 

 

 

 

       
       
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
       
       
       
       

9. kolo tuzlanske trail lige

Download gpx

Download kmz (google earth mapa)

Download GPX Viever za pregled mapa (garmin i google earth) u offline modu na telefonu

 

10. kolo tuzlanske trail lige

ODRŽANO: 24.09.2017. u 08:00 sati

 Naziv staze: Vršani Jezero

 Dužina staze: 12km

 Visinska razlika: 500m

Trasa:

Next bike point na Sjenjaku-Slavinovići-Vršani-Vršani jezero i nazad

Rb.

Ime i  prezime

ukupno vrijeme 

bodovi

1

Edin Hurić

01:17:07

100

2

Mladen Nedić

01:18:15

98

3

Edin Dizdarević

01:26:41

96

4

Damir Tursić

01:47:55

94

5

Mubina Mehmedović

01:50:50

92

6

Rusmir Jasarević

01:51:51

90

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
       
       
       
       

10. kolo tuzlanske trail lige

Download gpx

Download kmz (google earth mapa)

Download GPX Viever za pregled mapa (garmin i google earth) u offline modu na telefonu

 

11. kolo tuzlanske trail lige

ODRŽANO: 01.10.2017. u 08:00 sati

 Naziv staze: Slana Banja

 Dužina staze: 12km (2km x 6 laps)

 Visinska razlika: 450m

Trasa:

Šetnice i šumske staze na Slanoj Banji

Rb.

Ime i  prezime

ukupno vrijeme 

bodovi

1

Mladen Nedić

01:06:15

100

2

Edin Hurić

01:08:13

98

3

Edin Dizdarević

01:22:50

96

       
       
       
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
       
       
       
       

11. kolo tuzlanske trail lige

Download gpx

Download kmz (google earth mapa)

Download GPX Viever za pregled mapa (garmin i google earth) u offline modu na telefonu

 

12. kolo tuzlanske trail lige

ODRŽANO: 15.10.2017. u 08:00 sati

 Naziv staze: Stara Majevica

 Dužina staze: 23.5km

 Visinska razlika: 650m

Trasa: Raskrsnica Tetima-Jurisici-Dokanj-Lovacki dom-Z.Kamen-G.Obodnica-Breske-Nikolići-Hidani-Dokanj-raskrsnica Tetima

Rb.

Ime i  prezime

ukupno vrijeme 

bodovi

1

Mladen Nedić

02:05:23

100

2

Adnan Hadžić

02:16:29

98

3

Edin Hurić

02:16:31

96

4 Edin Dizdarević 02:47:50 94
5 Vedrana Ajanović 04:18:13 92
6 Mubina Mehmedović 04:18:14 90
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
       
       
       
       

12. kolo tuzlanske trail lige

Download gpx

Download kmz (google earth mapa)

Download GPX Viever za pregled mapa (garmin i google earth) u offline modu na telefonu

 

13. kolo tuzlanske trail lige

ODRŽANO: 22.10.2017. u 08:00 sati

 Naziv staze: Vršani

 Dužina staze: 17.5km

 Visinska razlika: 610m

Trasa:

Trasa: Željezni most u Slavinovićima - Vršani - Ilinčica i nazad

Rb.

Ime i  prezime

ukupno vrijeme 

bodovi

1

Mladen Nedić

01:55:00

100

2

Edin Dizdarević

02:01:41

98

       
       
       
       
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
       
       
       
       

13. kolo tuzlanske trail lige

Download gpx

Download kmz (google earth mapa)

Download GPX Viever za pregled mapa (garmin i google earth) u offline modu na telefonu

 

14. kolo tuzlanske trail lige

ODRŽANO: 05.11.2017. u 08:00 sati

 Naziv staze: Breške

 Dužina staze: 25km

 Visinska razlika: 780m

Trasa:

Trasa: Gradina parking-Kozlovac-Crno Blato-Tisovac-Breške-Nikolići-Hidani-Dokanj-raskrsnica Tetima-povratak stazom "Klupa".

Rb.

Ime i  prezime

ukupno vrijeme 

bodovi

1

Mladen Nedić

02:44:55

100

2

Edin Hurić

02:44:56

98

3

Edin Dizdarević

03:07:09

96

       
       
       
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
       
       
       
       

14. kolo tuzlanske trail lige

Download gpx

Download kmz (google earth mapa)

Download GPX Viever za pregled mapa (garmin i google earth) u offline modu na telefonu

 

15. kolo tuzlanske trail lige

ODRŽANO: 12.11.2017. u 08:00 sati

 Naziv staze: Tuzlanska Brda

 Dužina staze: 28km

 Visinska razlika: 1100m

Trasa:

Trasa: Panonika-Gradina parking-Kozlovac-Crno Blato-Dokanj-raskrsnica Tetima-povratak stazom "Klupa"-Slavinovići-željezni most u Slavinovićima-Vršani-Ilinčica-Dom penzionera-Centralni park-Panonika.

Rb.

Ime i  prezime

ukupno vrijeme 

bodovi

1

Mladen Nedić

02:53:00

100

2

Edin Dizdarević

03:39:27

98

3

Adnan Hadžić

03:46:18

96

4 Edin Hurić

03:46:19

94
5 Jasmina Hodzić DNF 0
6 Vedrana Ajanović DNF 0
7 Mubina Mehmedović DNF 0
       
       
       

 

 

 

 

 

 

 

 

       
       
       
       
       

15. kolo tuzlanske trail lige

Download gpx

Download kmz (google earth mapa)

Download GPX Viever za pregled mapa (garmin i google earth) u offline modu na telefonu

 

Copyright © Tuzla Trail Running